Türkiye Avrupa Vakfı: Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Etki İzleme Rehberi

Türkiye Avrupa Vakfı, AB İzleme Ağı projesi kapsamında geliştirilen Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki İzleme Rehberi’ni yayınladı. Rehber, STK’lara sosyal etki izleme konusunda gerekli arka plan bilgilerini ve yönlendirmeleri sunmayı hedefliyor. Yanı sıra, uygulama örnekleri ve önerileri ile birlikte bu rehberin STK’ların AB süreçlerine katılımına doğrudan bir katkısının olması hedefleniyor.