Toy Gençlik Derneği: Gençlik Çalışanlarının İhtiyaçları Araştırması Raporu

Toy Gençlik Derneği tarafından yürütülen “Gençlik Çalışanlarının İhtiyaçları Araştırması” Türkiye’de bu kapsamda hazırlanan ilk araştırma olma niteliği taşıyor. Rapor, 10 odak grup toplantısı ve 52 gençlik çalışanının katılımı ile ortaya çıktı. Odak noktası doğrudan gençlik çalışanları olan araştırmanın analiz raporu, hali hazırda gençlerle çalışan kişilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve alanda yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu kişilerle çalışan kişi, kurum ve kuruluşları güncel ihtiyaçlardan haberdar etmek, harekete geçmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı.