TİHV: Türkiye’de Güvenlikleştirme Söylem ve Pratikleri

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın   “Türkiyede Güvenlikleştirme Söylem ve Pratikleri: Bileşenler, İşleyiş ve Sonuçlar” raporunda; hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin, hak savunucularının, gazetecilerin, akademisyenlerin ve muhalif siyasetçilerin iktidar tarafından nasıl güvenlik tehdidi” olarak konumlandırıldığı iddia ediliyor. Rapora göre,  tek tek özneleri hedef alıyormuş gibi gönen güvenlikleştirme politikalarının tüm toplumu nefessiz bırakacak bir ortamı inşa etti ve buna karşı durmanın da ancak bütünlüklü bir mücadeleyle mümkün olabilir.