TESEV: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Hizmetlerde Sivil Toplumun Değişen Rolü

TESEV’in hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Hizmetlerde Sivil Toplumun Değişen Rolü adlı değerlendirme notunda, sivil toplum kuruluşları tarafından özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet geliştirme konusunda işbirliği alanlarının ve imkanlarının nasıl oluşturulacağı konusu ele alınıyor ve mevcut bazı örneklere yer veriliyor. Çalışma, yerel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine daha duyarlı hale gelmesinde sivil toplum ile iş birliği yerel yönetimler için sayısız imkan sunduğuna dikkat çekiyor.