TESEV: “COVID-19 ve Veriye Dayalı Kentsel Dayanıklılık Politikaları”

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) Bernard van Leer Vakfı desteği ile hazırladığı ve Sultanbeyli ve Maltepe Belediyeleri Strateji Geliştirme Müdürleri’nin işbirliği deneyimlerini paylaştığı “COVID-19 ve Veriye Dayalı Kentsel Dayanıklılık Politikaları” başlıklı değerlendirme notunda, salgın sürecinin uzamasıyla birlikte, şehir hayatı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda ciddi şekilde etkilenmesinden ve  yerel yönetimler de yaşanan değişimlere uyum sağlamak üzere kentleri yapılandırmak için yeni politikalar üretmeye başladıklarından hareketle hazırlandı.