TESEV: Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bütçeleri 2021

TESEV tarafından hazırlanan “Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bütçeleri 2021 Yılı İçin Bir Değerlendirme” başlıklı değerlendirme notunda; 14 büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarının 2021 performans programlarındaki çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili hedeflerini, azaltım, uyum, atık ve diğer çevre hedefleri altında sınıflandırarak bu hedeflere ayrılan bütçeyi inceleniyor.  Not, belediyelerin azaltım, uyum ve atık gibi hedeflere ayırdıkları bütçelerin artıları ve eksilerini bir arada değerlendirerek, bütçelerde artırılması/azaltılması gereken alanlara ilişkin somut politika önerileri sunuyor.