SU Gender: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporu

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) asistanları Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok’un kaleme aldığı “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporu”, 2020 yılı Mart-Eylül ayları arasında SU Gender tarafından yapılan izleme çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Rapora göre, Türkiye’de pandemi döneminde kadına yönelik şiddet artış gösterdi; sağlık, eğitim gibi temel haklara erişimde aksamalar yaşandı; istihdama katılım ve ekonomik eşitsizlikler olumsuz seyrini sürdürdü.