Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı Grup Çalışması Raporu

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı (STPD) psikososyal destek alanında faaliyet gösteren psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanların deneyimlerini paylaşması, karşılıklı öğrenme fırsatını yakalaması ve karşılaşılan güçlüklere çözüm önerileri sunulması amacıyla 4 oturumluk çevrimiçi bir grup çalışması gerçekleştirdi.

Grup çalışmasında ele alınan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sivil Toplum Kuruluşlarında Sağlanan Psikososyal Desteğin Yöntemi
  • Görüşmeler
  • Hedef grup ve kurum arasındaki iletişim
  • Psikososyal destek sunan uzmanların seçimi ve devamlılığın sağlanması
  • Uzmanları Zorlayıcı Durumlar ve Güvenlik: Şiddet ve İntihar Riski
  • Uzmanların İyilik Halinin Sağlanmasını Etkileyen Faktörler ve Öneriler
  • İleriki çalışmalar için tartışma konuları