Sivil Toplum İçin Destek Vakfı: Hibe Veren Kuruluşlar İçin Kapasite Gelişim Programı Rehberi

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nın, hayata geçirdiği Kurumsal Destek Fonu’ndan hibe alan STK’ların kurumsal gelişimini daha geniş imkanlarla desteklemek için uyguladığı Kapasite Gelişim Bileşeni sürecinin deneyimleriyle “Hibe Veren Kuruluşlar İçin Kapasite Gelişim Programı Rehberi” yayınlandı. Hibe süreçlerini kapasite gelişim çalışmalarıyla desteklemek isteyen kuruluşların yararlanması amacıyla hazırlanan rehberde; “tanışma ve ihtiyaç belirleme”, “mentorlarla çalışma”, “uzmanlık temelli gönüllü destekleri”, “uzmanlarla buluşmalar” ve “izleme değerlendirme” başlıkları altında Kapasite Gelişim Bileşeni’nin farklı aşamalarında kullanılan yöntemler ve araçlar hakkında bilgiler yer alıyor.