Sağlık Hakkı Derneği: Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Farkındalığı Raporu

Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Farkındalığı Raporu ile farkındalık ve gündem oluşturma çalışmalarını desteklemek ve bu alanda çalışan kuruluş ve araştırmacılara materyal sağlanması amaçlandı. Araştırma sonuçlarının, sağlık ve eğitim kurumları, politika geliştiriciler ve sivil toplum kuruluşlarına bu konu özelinde yürüttükleri çalışmalarda katkı sağlayacağı ve kaynak teşkil etmesi hedefleniyor.