PinGOin Eskişehir’de Proje Çıktı Raporu

Sosyal mekanlarda herkes için deneyim eşitliği sağlayan PinGOin ekibi, Eskişehir’de gerçekleştirdiği proje çıktıları ile hazırladığı, Yerel Yönetimler İçin Erişilebilirlik Hizmetleri Tasarısı: PinGOin Eskişehir’de raporunda; yerel yönetimlerin erişilebilir hizmetlerini iyileştirmelerine yönelik öneriler yer alıyor. Erişilebilirlik, bağımsız yaşam, kent hakkı ve sivil katılım kavramları ile ele alınan rapor, kentin herkes için erişilebilir olması yönündeki gereklilikleri ortaya koymayı amaçlıyor. Rapora ulaşmak İçin Tıklayınız