İHOP: Olağanüstü Hal Tedbir ve Düzenlemeleri Raporu

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), 31 Ağustos 2017 itibariyle OHAL düzenlemeleriyle ilgili hazırladığı durum raporunu yayımladı.

Beş kere üç aylık olmak üzere uzatılan olağanüstü halde en sonuncusu 25 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan 28  kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı. Bu KHK’larla herhangi bir yargı kararı aranmaksızın kamu görevinde çalışanlara, sivil toplum örgütlerine, gazetecilere, yazılı ve görsel medya organlarına, şirketlere ve belediyelere yönelik ihraç, kapatma ve kayyım atama gibi yöntemler içeren tedbirler uygulandı. Bu tedbirlerin yanı sıra, Olağanüstü Hal Kararnameleri ile bir dizi mevzuatta kalıcı değişiklikler yapıldı.

[download id=”19792″]