Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasalarının Uygulanmasında Baro Adli Yardım Bürolarının Rolü İzleme Raporu

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun, ısrarlı takip ve aile hukukunu ilgilendiren davalar kapsamında ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde var olan haklarına erişebilmek için baroların adli yardım bürolarına yaptıkları başvurularda aldıkları destek hizmetlerini izlemek amacıyla yürütülen çalışmanın raporu yayınlandı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasalarının Uygulanmasında Baro Adli Yardım Bürolarının Rolü İzleme Raporu’nun içeriği şiddetle mücadelede bütünlüklü yaklaşımın gerekleri ve uygulamalardaki deneyimlere dair genel bir çerçeve, dört ana bölüm ve öneriler içeren bir sonuç kısmından oluşuyor.