Mor Çatı: Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 17 Nisan 2021’de düzenlediğimiz “Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”nda gerçekleştirilen sunum ve tartışmaları kapsayan bir yayın hazırladı.  Kadın örgütleri, feminist platformlar ve belediyelerden 130 kadının bir araya geldiği çalıştayda; merkezi yönetimle kadın örgütleri arasındaki mesafe gittikçe açılırken, kadınları destek alabilmeleri için yönlendirebilecek belediyelerin imkânlarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geri durdukları noktalar ele alındı.  Ayrıca, şiddet başvurusu alan kadın örgütlerinin hangi zorluklarla karşılaştığı, nasıl çözümler ürettiğine dair deneyimler paylaşıldı.