Mor Çatı: AİHM Opuz Grubu Davaları Gölge Raporu

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi konusunda, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu düzeyinde Opuz grup davalarının ve AİHM dava kararlarının uygulama süreçlerini izledi ve “AİHM Opuz Grubu Davaları Gölge Raporu” hazırladı.  Vakıf izleme çalışmaları kapsamında, Etkiniz desteğiyle hazırladığı AİHM Opuz Grubu Davaları Gölge Raporu’nu Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’na sundu. Raporda, yargının etkinliğini artırmaya yönelik önlemler,  etkili soruşturma ve ev içi şiddeti azaltmak için önlemler, öngörülen ve olası risklerin tespiti ve gerekli tüm önlemlerin alınması için önlemler ve kadınları güçlendirmek için tasarlanan diğer önlemler sıralanarak sonuç kısmında önerilere yer veriliyor.