KEDV: Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi Raporları

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) “Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi”nin çıktılarını rapor olarak yayınladı. 32 ay süreyle Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanan projede, Türkiye’de tabanda örgütlenen kadın kooperatiflerini ve yerel kadın kuruluşlarını katılım, ağ oluşturma ve savunuculuk alanlarında güçlendirmeyi amaçlandı. Bu kapsamda il düzeyinde araştırma, eğitim ve atölye çalışmaları; ulusal düzeyde çok paydaşlı toplantılar ve çalıştaylar ile uluslararası paneller ve çalıştaylar düzenlendi. Bu çalışmaların kadın kuruluşlarının birbirleri ve yerel yönetimlerle iş birliği geliştirmelerini, ağlar oluşturmalarını ve kadınların yaşamlarını ilgilendiren kararları etkileyebilmeleri için yerelden küresele ortak stratejiler geliştirmeleri hedeflendi. Raporların tümüne buradan ulaşabilirsiniz.