Kalkınma Atölyesi: Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Yasal Boşluk Analizi ve Öneriler

Kalkınma Atölyesi’nin “Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Yasal Boşluk Analizi ve Öneriler” başlıklı hacimli raporunda Türkiye’de çocuk işçiliğinin en yaygın yaşandığı sektörlerin başında gelen tarım sektörü odağında mevzuatta konuya ilişkin boşluklar ve öneriler sıralanıyor.