İstanbul Deprem Çalıştayı…

İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul’da yaşanacak olası depremi, alanında uzman bilim insanları ile değerlendirdiği İstanbul Deprem Çalıştayı Raporu yayınlandı. “İstanbul Deprem Çalıştayı (İDÇ)”,  deprem kaynaklı bir afet ile ilişkili tüm paydaşların ve sektörlerin katılımı ile 2-3 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.