İnsan Hakları Okulu: Dijital Çağda Sivil Toplum: İmkânlar ve Kısıtlılıklar

İnsan Hakları Okulu, 2020 Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırmaları Destek Programı desteğiyle hazırladığı “Dijital Çağda Sivil Toplum: İmkânlar ve Kısıtlılıklar” raporunda, teknolojinin dönüştürdüğü ve yarattığı yeni toplumsal dinamikler içinde insan hakları savunusuna odaklanıyor. Raporda, önerilerle insan haklarının savunulmasında yeniden düşünmeye çağrı yapılıyor.