İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu: İHD Cinsiyetçi, Baskıcı Davranışların ve Mobbingin Önlenmesine Dair Politika Belgesi

İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu’nun hazırladığı İHD Cinsiyetçi, Baskıcı Davranışların ve Mobbingin Önlenmesine Dair Politika Belgesi, kurumsal kültürün eşitlikçi ve dönüşüme açık yönünü beslemeyi, net olmayanı netleştirmeyi, birlikte öğrenmeyi, dönüşmeyi ve dönüştürmeyi hedefliyor. Belge, ihlalin oluşmasının engellenmesi, ihlal oluştuğunda onarımı sağlamak ve tekrarlanmaması için dönüşümü gerçekleştirmek olmak üzere üç aşamayı kapsıyor.