ILO: Sosyal Satın Alma Rehberi

I4D, Innovation for Development (I4D), ILO Türkiye Ofisi iş birliğinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’nun (PRM) finansal destekleriyle, üzerinde çalıştıkları “Sosyal Satın Alma Rehberi”ni yayınladı. Rehber,  dezavantajlı grupların kamu satın almalarına ve tedarik zincirlerine dahil olması için bir yol haritası olarak hazırlandı.
Rehber, yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımında açılan makası daraltmaya vesile olacak, daha kapsayıcı bir satın almanın mevcut mevzuat ile ne kadar ve nasıl mümkün olduğunu örneklerle ortaya koyuyor.