Hayata Destek Derneği: “Ezidilerin Hizmetlere Erişimi”

Hayata Destek Derneği tarafından hazırlanan “Ezidilerin Hizmetlere Erişimi” raporu, Mardin ve Batman’da yaşayan Iraklı Ezidi mültecilerle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandı.  Rapor, Ezidi topluluğunun temel hizmetlere erişimde karşılaştıkları sorunları analiz ederken pandemi döneminin getirdiği koşullara da ışık tutuyor.