HASUDER: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19 Pandeminin İlk Yılı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) çalışma grubu üyelerinden oluşan büyük bir ekip tarafından yazılan  “Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19, Pandeminin İlk Yılı: Yapılanlar-Yapıl(a)mayanlar-Yapılması Gerekenler” başlık kitap e-book formatına yayımlandı. Bir yılın ardından dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’nin de hazırlıksız olduğu, henüz içinde bulunduğumuz pandemiyi atlatamadan yeni pandemilerin de gelecekte bizi beklediği kaydedilen yayında, bu nedenle, bu süreçte yaptıklarımız ve yapamadıklarımızı açıklıkla ortaya koyma gereğiyle, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler, çeşitli konu başlıklarında sıralanıyor. Yayına buradan ulaşabilirsiniz.