Habitat Derneği: Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırması Raporu 4

Habitat Derneği tarafından 2017 yılında ilki yayınlanan Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun dördüncüsünde, gençlerin yaşamdan memnuniyetini belirleyen birincil faktörün çalışma durumu olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre, 2017 yılında %70 olan gençlerin genel memnuniyet düzeyi bu yıl  % 50’ye gerilerken, bu oran çalışanlarda % 55 olarak gözlemleniyor. Memnuniyete paralel olarak gelecekten umutlu olanların en az olduğu grup yine iş arayan gençler. Araştırmada, gençlerin toplumsal değer yaratabilecekleri ve karar süreçlerine dahil olabilecekleri işleri tercih ettiği, buna karşın %91’inin gönüllü faaliyet deneyimi olmadığı bulgusu öne çıkan başlıklardan birini oluşturuyor.