“Görme Engelli Öğretmenlerin EBA Platformlarına Erişim Durumları Araştırması” Raporu

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) Örgütsel Koçluk Programı kapsamında, “Görme Engelli Öğretmenlerin EBA Platformlarına Erişim Durumları Araştırması” adlı rapor ve buna ilişkin bir politika belgesi hazırladı. Mart 2020 itibari ile başlayan EBA canlı ders uygulamalarında yaşanan erişilebilirlik sorunlarını tespit edebilmek, çözüm önerileri geliştirmek için Temmuz 2020 – Ağustos 2020 döneminde HEY AKADEMİ tarafından yapılan ulusal anket çalışmasına, 504 görme engelli öğretmen katıldı ve EBA’daki erişilebilirliğe dair sorunlar tespit edildi. Politika belgesine buradan ulaşabilirsiniz.