Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği: Pandemide Mülteci Çocuk Emeği Sömürüsü

Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği’nin Etkiniz AB Programı desteğiyle hazırladığı Pandemide Mülteci Çocuk Emeği Sömürüsü’ raporunda, mülteci çocuk emeğinin sömürüsünün artmasına neden olan COVID-19 pandemisinin ekonomik alandaki etkilerini azaltmak için hükümetin ve yerel yönetimlerin hayata geçirdiği sosyal destek uygulamaları mültecileri de kapsaması;  geriye dönük destekler  sunulması ve Türkiye’nin de taraf olduğu çocuk emeği sömürüsü ile ilgili uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmesinde ısrarcı olunması gerektiği tespitleri yapılıyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.