Depremden Etkilenen Çocukların Bedensel Söz Hakları

Mimoza Çocuk Çalışmaları Ekibi, depremin zorlu koşulları içinde çocukları hak ihlallerine ve risklere açık hale
getirmemek için onlarla kurulan her ilişkide kullanılması gereken bir bilgi notu hazırladı.