CŞMD: Cinsel Şiddet Sonrası Destek Sistemi Etki Değerlendirme Raporu

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2020 yılı boyunca başvuran hayatta kalan ve yakınlarının talep ve ihtiyaçlarına ışık tutabilmeyi; derneğin destek ve yönlendirme çalışmalarının başvurucular üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla hazırladığı “Cinsel Şiddet Sonrası Destek Sistemi Etki Değerlendirme Raporu’nda, derneğe gelen başvurularda da hayatta kalanların büyük kısmını kadınlar ve kız çocukları oluşturduğu tespit ediliyor. Bununla birlikte, erkekler de dahil toplumun tüm kesimlerinin cinsel şiddetin mağduru olabildiği; hem hayatta kalanlar ve yakınlarına yönelik destek ve güçlendirme çalışmalarıyla hem de Derneğin csdestek.org web sitesi ile Türkiye’de cinsel şiddet konusunu konuşulur ve tartışılır kılmanın ilk adımlarının atıldığı sonucuna ulaşılıyor.