Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı Etki Değerlendirme Raporu

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin, 2018 yılında “Çocuk Anlatır, Sen Dinle; İstismarı Önle!” isimli kısa bir kampanya olarak başlayan “Çocukların Bedensel Söz Hakları” Yaygınlaştırma Programı, 2019 yılından bu yana yapılandırılmış bir program olarak gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor. CŞMD ekibi, ilerleyen dönemin stratejisini oluştururken sonuçlarından faydalanmak üzere, bağımsız bir sosyal etki uzmanı ile çalışarak programın 2019-2021 yılları arasında yarattığı etkiyi değerlendirdi.