Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Uluslararası İnsan Hakları Standartları ve SKH Göstergelerinin Ayrıştırılmasına İlişkin Öneriler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “Uluslararası İnsan Hakları Standartları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Göstergelerinin Ayrıştırılmasına İlişkin Öneriler” belgesi Etkiniz AB Programı tarafında Türkçeye çevrildi. Belge, ayrıştırma düzeyleri ile uluslararası insan hakları hukukunda yasaklanan ayrımcılık gerekçeleri arasında bağlantı kurarak bu taahhüdün desteklenmesini amaçlıyor.