Bir İnsan Hakları Koruma Mekanizması Olarak Ulusal Eşitlik Kurumları: Kamu Denetçiliği Kurumu Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Örneği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından hazırlanan, Ulusal İnsan Hakları Kurumları’nın (UİHK) ulusal koruma sisteminin önemli bir unsurları olarak bu rollerini yerine getirebilmesi için sahip olmaları gereken en önemli kriterlerin bağımsızlıkları ve kurum üyelerinin sahip olduğu güvenceler olduğu vurgulanan raporda, Türkiye’de ilgili yasalarda Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsızlığından söz etmek mümkün olmadığına dikkat çekiliyor. Bu rapor, bağımsız akademik uzmanlar tarafından kurumlara odaklanılarak hazırlanan ilk rapor olma özelliğini taşıyor. Rapor; Ombudsmanlık ve TİHEK’in insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadıklarını ya da oynayamadıklarını ortaya koymayı hedefliyor.