Anadolu Müzik Kültürleri Derneği: Müzisyenlerin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz Raporu

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, müzik alanında yürüttüğü hak temelli çalışması Etkiniz AB Programı desteğiyle yürütülen “Müzisyenlerin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz” raporunda; pandemi sürecinde kültür-sanat faaliyetlerinin sınırlandırılmasının ve bu alanda çalışanların işsizlikle baş başa bırakılmasının, etkin ve yeterli desteklerin sağlanmamasının insan haklarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğu, diğer taraftan da ülkenin kültür-sanat alanının fakirleşmesine neden olduğu belirtiliyor. Raporda, bütün müzik sektörü çalışanlarının ve diğer kültür-sanat alanında çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini sağlayacak etkin destek politikalarının hızlı şekilde planlanması ve uygulamaya konması öneriliyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.