Af Örgütü: 7262 Sayılı Kanun’un Kâr Amacı Gütmeyen Örgütlere Etkisi

Af Örgütü Türkiye şubesinin hazırladığı raporda Türkiye’de STK temsilcilerinin, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un (“7262 sayılı Kanun”) etkileri hakkındaki görüşleri çerçevesinde, Kanunla hayata geçirilen genel ve öngörülmesi mümkün olmayan nitelikteki tedbirlerin yol açtığı tehditlerin, sivil toplum üzerinde giderek artan baskının eşlik ettiği tespit ediliyor. Rapora göre, Türkiye’deki mevcut siyasi iklimle bir araya geldiğinde, düzenleme hükümlerine uyma endişesi sivil toplumun meşru faaliyetlerini yürütmelerini kısıtlayacak derecede bir “caydırıcı etkiye” neden oluyor.