17 Mayıs Derneği ve KAOS GL: Dedektiflik Hizmetinin İhlal Ettiği Haklarla İlgili Bilgi Notu

17 Mayıs Derneği ve Kaos GL’nin iş birliği ile hazırlanan “Dedektiflik Hizmetinin İhlal Ettiği Haklarla İlgili Bilgi Notu”, dedektiflik hizmetinin yasal durumunu, hangi durumlarda LGBTİ+’ların haklarını ihlal ettiğini ve hak ihlallerine karşı yapılabilecekleri anlatıyor. Bu bilgi notu kamu kurumu veya özel kişilerce verilen dedektiflik hizmeti kapsamında kişilerin istemleri dışında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiğine ilişkin bilgilerin edinilmesi, saklanması ve üçüncü kişilere aktarılmasının hukuki olarak ne anlama geldiği ve buna karşı başvurulabilecek yolları içeriyor.