North-hillsInternationalSchool-1280x1811.jpg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar3 Ekim 2018
Program kapsamında katılımcılar alanında uzman kişiler tarafından eğitim alarak alan ile ilgili önemli kazanım(lar) elde edeceklerdir. Eğitimler, katılımcıların girişimcilikle ilgili temel konseptleri anlamalarına yardımcı olacak içerikleri ve atölye çalışmalarını içermektedir....
giri%C5%9Fimcilik-akademisi-1280x1810.jpg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar13 Haziran 2018
Program kapsamında katılımcılar alanında uzman kişiler tarafından eğitim alarak alan ile ilgili önemli kazanım(lar) elde edeceklerdir. Eğitimler, katılımcıların girişimcilikle ilgili temel konseptleri anlamalarına yardımcı olacak içerikleri ve atölye çalışmalarını içermektedir....Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!