ÖRGÜTLENME-ÖZGÜRLÜĞÜ-EĞİTİMİ-2.png
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar19 Kasım 2018
STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı, özellikle derneklere ve vakıflara odaklanarak örgütlenme çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma kapasitelerini arttırmayı hedefleyen eğitim programında örgütlenme özgürlüğü kavramının tarihsel gelişimi, ulusal...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]