sto%CC%88-stgm-yo%CC%88netim.jpeg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar20 Kasım 2019
Ne Amaçlanıyor? “STÖ Yönetimi” Eğitimlerinde,  STÖ’lerin:   yönetim kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunma;  kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunma; örgütsel gelişimleri için gerekli temel analiz araçlarını tanıtma;  yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirme hedefleniyor. Ne...
unnamed-2.png
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar24 Eylül 2019
Eğitim, STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı, STÖ'lerin örgütlenme çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma kapasitelerini desteklemeyi hedefliyor. Eğitim programında örgütlenme özgürlüğü kavramının tarihsel gelişimiyle birlikte, ulusal ve...
STOK.png
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar27 Ağustos 2019
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve STÖ’lerin savunuculuk kapasitelerini geliştirmek ve politika yapım süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla kurgulanan STOK'ta bu yıl da katılımcı örgütlerle uzmanlar yedi ay boyunca çeşitli başlıklarda buluşacaklar....Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]