2x680.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman16 Mayıs 2019
Sivil toplum teorilerinin yirmi birinci yüzyılda yeni başlıklar, konular ve örgütlenme biçimleriyle gündeme geleceğini öne sürmeyi kolaylaştıran gelişmelerin ilkinin demokrasinin geri çekiliş sürecindeki dalgalanmalar olduğundan söz edilmişti. Sivil toplum, siyasallığın...
Speech-1280-1200x450.png
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman2 Mayıs 2019
Sivil toplum ve çevresinde devam eden arayışların son otuz yıldaki serüveni ve güncel siyasal gelişmeler, sivil toplumun siyasal kültürün ve siyasal teorinin geri dönülmez bileşenlerinden biri olduğunu göstermektedir. Günümüz toplumlarının...
CivilSociety.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman17 Nisan 2019
Demokrasi teorileri içerisinde sivil toplum tartışmalarının kapsadığı yer genellikle devlet – toplum ilişkisinin içerisinde gömülü olan iktidar ilişkilerinin düzenlenme biçimine ilişkin tartışmalardır. Devlet karşısındaki örgütlenmelerin demokrasinin zorunlu gereklerinden biri olarak...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]