online-toz-siyaset-akademisi-basliyor-5864.jpg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar23 Mart 2018
Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği'nin başlattığı Online Siyaset Akademisi duyurusu şu şekilde: Akademide amaçlarımız; - Sivil Toplumun siyasal karar verme süreçlerine etkin katılım kapasitesini artırmak, - Hak temelli yaklaşımın...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]