weps-etkinlik.jpg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar27 Ocak 2017
Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi Tanıtım Toplantısı yapıldı. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında yol göstermeyi hedefleyen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Global Compact Türkiye’nin ortak...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!