sto%CC%88-stgm-yo%CC%88netim.jpeg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar20 Kasım 2019
Ne Amaçlanıyor? “STÖ Yönetimi” Eğitimlerinde,  STÖ’lerin:   yönetim kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunma;  kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunma; örgütsel gelişimleri için gerekli temel analiz araçlarını tanıtma;  yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirme hedefleniyor. Ne...
hdf-davetiye72-02.jpg
Program 12.30-13.00 Açılış konuşmaları Ali KILIÇ (Maltepe Belediye Başkanı) Necip ŞAHİN (HDF Genel Başkanı) 13.30-15.00 I. Oturum | Moderatör: Ertan AKSOY (SODEV Başkanı) Almanya’da Uyum Tartışmalarının Dünü ve Bugünü Ahmet...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!