Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Sayfalar için içerik üreten, Sivil Sayfalar’da haberi yer alan sivil toplum kuruluşlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz. Siz de STK’nızın listede yer almasını istiyorsanız ya da sitemizde var olan bilgilerinizin güncellenmesini istiyorsanız, STK’nızla ilgili görsel ve kısa bilgiyi bilgi@sivilsayfalar.org adresine mail atabilirsiniz.


Alternatif Düşünce Kuruluşu, temel hak ve özgürlüklerin toplumun her kesimi tarafından elde edilmesi, gençlerin demokrasiye katılımının artırılması ve kadının işgücü piyasasındaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
Aktif Yaşam Derneği, düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzını okullarda, işyerlerinde, evlerde ve kamusal alanlarda her yaş, cinsiyet ve bedensel yapıdaki bireylerin yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.
ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak ve onun “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek amacıyla; gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi, daha sosyal bireyler haline gelmelerini amaçlar.
Dernek, ALS-MNH ‘Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı’nın Türkiye’de tanınmasını sağlamak ve dernek çatısı altında toplanacak hastalara maddi ve manevi yardımların köprüsünü oluşturmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarından oluşan 10 kişi ile 2001 yılında kuruldu. Vizyonunu “ALS MNH hastalığının tedavisi bulununcaya kadar ALS MNH ile yaşayan bireylerin, ailelerin sağlıklı bireyler ile aynı standartlarda yaşayabileceği bir Türkiye.” olarak ifade ediyor.
Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu, uluslararası alanda tanınan küresel bir harekettir.
Ankara Dayanışma Akademisi; barış, özgürlük ve insanca yaşam talepleri nedeniyle ihraç edilen, görevinden uzaklaştırılan ve hak ihlallerine maruz kalanların; iktidarın baskıcı politikalarına karşı sesini yükseltmeyi hak sayanların, akademiyi yalnızca üniversite kampüslerinin duvarları içinde görmeyenlerin dayanışma, mücadele ve iletişim sayfasıdır.Önceki       Sonraki


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!