Zorunlu İstihdam – Teşvikli İstihdam

Zorunlu istihdam – teşvikli istihdam (Compulsory employment vs. Employment with incentives):  Zorunlu istihdam, belirli kategoriler altındaki bireylerin işletmelerde zorunlu olarak çalıştırılmasını içeren yasal uygulamadır. Burada son yasalar üzerinden engelli, hükümlü, terör mağduru, hekim ve hemşire çalıştırma zorunlulukları özellikle öne çıkmaktadır.[1] Teşvikli istihdamda ise genç ve kadın istihdamı öne çıkmakta, işletmelere farklı kurumlar tarafından işe alınanların sigorta primlerinin ödenmesi gibi teşvikler sağlanmaktadır.

[1] Ahmet Çınar, 2011, Çalıştırılması Zorunlu Olunan İşçiler (Zorunlu İstihdam), http://www.lutfiguldur.com/yazi-detay.php?yaziid=2Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]