Ücretsiz Bakım Emeği

Bakım emeği / Ücretsiz bakım emeği (Care Work / Unpaid Care Work): Jean Gardiner bakım emeğini “Evde kadının ya da kız çocuğun babaya, kocaya, yaptığı ücretsiz hizmetlerin bütünü” olarak tanımlamaktadır.[1] Toplumlarda bakım emeğinin özellikle (farklı kuşaklardan) kadınlara yüklendiği görülmektedir.[2]

[1] akt. Uçan Süpürge Haber Merkezi, 2011, ‘Kadın Emeği’ konuşuldu: “Ev içinde de kapitalizm var”, http://www.ucansupurge.org/yazdir?98B359A1B591D4365D0FC7D0191068DB

[2] İpek İlkkarcan, Kilong Kim ve Tolga Kaya, 2015, Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü – Bard College, http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/povreddoc/rapor-son-türkçe.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]