Ücretli İşe Eşit Erişim Hakkı

Ücretli işe eşit erişim hakkı (Equal access to paid work[1]): Kadınlar ücretsiz olarak yaptıkları ev işi, bakım işi gibi işler nedeniyle ücretli işlere girmekte erkeklerle eşit konumda değildir. Ancak kadınların da erkekler gibi ücretli işlere erişim hakkının sağlanması gerektiğine, bu da ancak ev işlerinin dengeli bir şekilde paylaşılmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekilmektedir.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing RightsSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]