Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme[1] (Gender budgeting or Gender responsive budgeting): Toplumdaki statülerinin yükseltilmesine yönelik yapılan bir çalışma olan bu tür bütçeleme, kadın ve erkek ayrımcılığı ile mücadele edilmesinde önemli bir rol oynar.[2] Bu çalışmalarda, devlet bütçesi veya yerel yönetim bütçeleri toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirilir.  Bu değerlendirmelerde, ana akım yaklaşımların ve diğer heterodoks yaklaşımların eleştirel incelemelerine yoğunlaşılır. Bütçe politikalarının kadınlar kız çocukları ve toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine etkilerini ölçülmesi için çeşitli yöntemler izlenmektedir.[3]

[1] Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2014, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyonu Raporu, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/kefek_but_rpr.pdf

[2] Kamil Tüğen ve Ahmet Özen, 2008, Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı, Maliye Dergisi, 154, http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/154/1.Kamiltuden.Ahmetozen.pdf

[3] Mustafa Şahin, 2013, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) Yazınına Kuşbakışı, Fe Journal: Feminist Critique, 5(2).Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]