Toplumsal Cinsiyet Merceği

Şirket/Kamu politikalarının toplumsal cinsiyet denetimi[1], Var olan iş kanunlarının toplumsal cinsiyet denetimi, Toplumsal cinsiyet merceği (Gender audit of corporate/public policies[2], Gender audits of existing labour laws[3], ‘Gender lens’): Süregelen şirket içi kurumsal süreci, şirket çalışanlarının gelecek planlarını ya da  iş kanunlarının toplumsal cinsiyete ilişkin meseleleri nasıl bir bakış açısı ve algıyla düzenlediklerini ortaya çıkaran bir değerlendirme sürecidir.[4] Kamu politikalarının etki ve sonuçlarına ilişkin genel kabul gören yaklaşım, kamu politikalarının kadın ve erkekler üzerinde aynı sonuçlar yaratacağı yönündedir.

[1] Zeynep Duygu Ulusoy, 2008, Ayrımcılıkla Mücadelede Bir Araç Olarak Etnik Veri [Yüksek Lisans Tezi],  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı İnsan Hakları Hukuku, http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/455/Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1kla%20m%C3%BCcadelede%20bir%20ara%C3%A7%20olarak%20etnik%20veri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[3] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[4] Comission on the Advancement of Women, 1999, The Gender Audit, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACK840.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!