Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Ölçümü

Toplumsal cinsiyet güçlenme ölçümü (Gender empowerment measure): Kadınların ekonomik bağımsızlığını ve ekonomik ve politik hayatta rol alma oranını ortaya koymak amacıyla yapılan ölçüme verilen isimdir. Bu ölçümleme esnasında ‘parlamentodaki vekil sayısı, üst düzey kadın yönetici sayısı, teknik ve profesyonel yönetici kadın sayısı’ gibi farklı değişkenler dikkate alınmaktadır. [1]

[1] akt. Muammer Kaya, 2014, İnsani Gelişme Endeksi Gelirinin Ötesinde Yaşam Standardı ve Refahı Etkilemektedir, https://ogu.edu.tr/Web/BirimDuyuruDetay/29?returnurl=https%3A%2F%2Fogu.edu.tr%2FAkademik%2FDetay%2FMerkezler-Teknoloji_Egitim_Uygulama_ve_Arastirma_Merkezi_(TEKAM)%2F2%2F77Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]