Ticarete Uygun Olmayan Sektör

Ticarete uygun olmayan sektör (Non-tradable sector)[1]: Geleneksel anlamıyla inşaat, finans, emlak ve kamu hizmetlerini kapsayan sektörlere verilen isimdir. İktisatçılar hizmet sektörleriyle ilgili olarak “ticarete uygun olmayan sektör” (non-tradable sector) kavramını kullanmaktadırlar. Örneğin kuaförlük, bu sektörün uluslararası literatür açısından ticari olmayan karakterini gösteren bir örnektir.[2]

[1] Nusret Ekin, 1998, Bilgi Ekonomisi’nde Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0011502.pdf

[2] Stefan Zeugner, 2013, Tradable vs. Non-tradable: An Emprical Approach to the Classification of Sectors, European Comission, ECFIN B1, https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/compnet/20131212/session_3_zeugner.pdf??537549c3324892f9429026cd098dcc54Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]