Sosyal Koruma Tabanı

Sosyal koruma tabanı (Social protection floor [1]): ILO’ya göre sosyal koruma tabanı, ‘sosyal dışlanmanın, yoksunluğun, yoksulluğun üstesinden gelmek ve önlemek amacında olan korumayı güvence altına alan ulusal olarak belirlenmiş temel sosyal güvenlik garantileri’dir. Unsurları: Temel sağlık bakımı, çocuklar için gelir güvencesi, aktif çağda olanlar için gelir güvencesi, yaşlılar için gelir güvencesidir.’ [2]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Recep Kapar, 2015, Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı, Karatahta İş Yazıları Dergisi, http://www.sosyalkoruma.net/images/sosyalkaorumataban.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]