Sosyal Koruma Hizmetlerine Erişim

Sosyal koruma hizmetlerine erişim[1]  (Access to social protection):  Kadınların istihdama katılmalarının yollarının kolaylaştırılması,  düşük gelirli hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin ekonomik risklerinin azaltılmasında sosyal koruma önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.[2] Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin birçoğu sosyal koruma programları yürütmektedir. Kadınlar erkeklere göre daha fazla enformel sektörlerde çalıştıkları ve doğum gibi nedenlerle istihdam dışı kaldıkları için formel sektörde çalışanların yararlandığı sosyal haklara daha az erişimleri bulunmaktadır.[3]

[1] C20 ve W20, 2015, Kadınların Potansiyellerini Tam Olarak Kullanabilmeleri için Ekonomiyi Yeniden Değerlendirmek, http://c20turkey.org/uploads/Ortak%20C20-W20%20Bildirisi_15112015.pdf

[2] UNWomen, t.y., Macroeconomic Policies and Social Protection, http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/macroeconomics-policies-and-social-protection

[3] Lisa Cameron, 2014, Social Protection Programs for Women in Developing Countries, http://wol.iza.org/authors/lisa-cameronSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]